Ing. Magdalena Hulcová

Bakalářská práce

Environmentální výchova v zahradách vybraných mateřských škol

Environmental education in the gardens of the chosen kindergartens
Anotace:
Bakalářská práce upozorňuje na důležitost raného kontaktu dětí s přírodou; zaměřuje se na přírodní zahradu jako prostředí pro environmentální výchovu, seznamuje s prvky přírodní zahrady, řeší začlenění EV do výchovně vzdělávacího procesu mateřských škol z hlediska RVP PV. Praktická část obsahuje tři případové studie (MŠ Pod Špilberkem, MŠ Neklež a MŠ Pomněnky). Zjišťuje, jakými způsoby je realizována …více
Abstract:
This bachelor thesis highlights the importance of early contact of children with nature; focuses on the natural garden as environment for environmental education, introduces with elements of the natural garden, solves the integration of environmental education in the educational process of nursery schools in terms of Framework Education Programme for Preschool Education. The practical part consists …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta