Lukáš Holík

Bakalářská práce

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v podmínkách výrobního družstva

Employing Disabled Persons in Production Cooperative
Anotace:
Cíl bakalářské práce je porovnání ekonomické výhodnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Srovnání bylo uskutečněno ve výrobním družstvu, Integra, Zlín. Byli srovnávány dvě osoby, a to osoba se zdravotním postižením s osobou bez zdravotního postižení. Výsledky práce jsou potvrzení výhodnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením a vyčíslení tohoto ekonomického dopadu.
Abstract:
The aim of my bachelor work is comparing of economic advantages of employing disabled people. Comparing was held in Integra, Zlín - production cooperative. There were two people compared - the one with disability and one without handicap. The conclusion of my work includes confirmation of advantages of employing these people and it is expressed in numbers.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Zuzana Čvančarová
  • Oponent: Radim Maňák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava