Bc. Vendula ŠIMKOVÁ

Master's thesis

Společenstva mechorostů na náplavech a březích řeky Moravy

Bryophyte communities on banks and gravel banks of the Morava river
Abstract:
Mechorosty na březích řek dosud nebyly výrazněji studovány. Lze je najít na strmých erodovaných březích i na štěrkových náplavech. Těmto druhům je věnována tato práce. Ke studiu byly vybrány 3 lokality, 2 na řece Moravě v CHKO Litovelské Pomoraví a jedna na řece Bečvě. Bylo zapsáno celkem 116 fytocenologických snímků, v nich bylo dohromady nalezeno 42 druhů. U každého snímku bylo sledováno několik …more
Abstract:
The bryophytes on banks and gravel banks were not studied so much. This is the topic of this studies. We choosed the 3 areas. Two areas on the bank of Morava river in the Protected landscape area Litovelské Pomoraví and one area on the banks of Bečva river. We made 116 phytosociological relevés and we found 42 species here. We observed a few environmental factors - distance from water, height above …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2012
Accessible from:: 11. 5. 2012

Thesis defence

 • Supervisor: RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠIMKOVÁ, Vendula. Společenstva mechorostů na náplavech a březích řeky Moravy. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 11. 5. 2012 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 7i1ip1 7i1ip1/2
11/5/2012
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
11/5/2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.