Bc. Petra Nosková

Bakalářská práce

Genetické změny asociované s Crohnovou chorobou; mutační analýza genu NOD2/CARD15

Genetic changes associated with Crohn's disease; mutational analysis of the NOD2/CARD15 gene
Anotace:
Jako zánětlivé onemocnění střev patří Crohnova choroba mezi náročné a běžný život omezující nemoci. Jelikož bylo během nedávných let zjištěno, že na vzniku onemocnění se nepodílí pouze poruchy imunitního systému či vnější vlivy, ale že je nemoc podmíněna i geneticky, soustředí se tato práce v teoretické části na popis genetických příčin, shrnutí vlastností genu NOD2/CARD15 a následků vzniku choroby …více
Abstract:
As an inflammatory bowel disease, Crohn’s disease ranks among challenging and life-limiting illnesses. Recently, it has been discovered that not only malfunction of the immune system or external influences take part in development of the disease but it is also genetically conditioned. That is why this work, in its theoretical part, focuses on description of genetic causes, summary of characteristic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Edita Ošťádalová
  • Oponent: Mgr. Martina Vaňásková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta