Michel Kovac

Master's thesis

Financial literacy among family business SMEs

Finanční gramotnost mezi malými a středními podniky
Abstract:
Cílem této práce je zjistit míru finanční gramotnosti manažerů malých a středních podniků působících ve Slovinsku. Závěrečné výsledky a analýza jsou založeny na přehledu odborné literatury, hodnocení osvědčených postupů a sestaveném průzkumu, s nímž byla testována úroveň finanční gramotnosti. Průzkum se skládá ze tří částí, z nichž první obsahuje obecné informace o respondentovi, druhý měří základní …more
Abstract:
The aim of this thesis is to determine the level of financial literacy among managers of family business SMEs operating in Slovenia. The final results and analysis are based on academic literature review, review of best practices and an assembled survey with which the level of financial literacy was tested. The survey comprises of three parts, with the first one collecting general information about …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 11. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2019
  • Supervisor: Ladislav Tyll
  • Reader: Jiří Hnilica

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77279