Bc. Kristýna Bromová

Master's thesis

Teaching vocabulary to learners with specific learning difficulties

Teaching vocabulary to learners with specific learning difficulties
Abstract:
Hlavním cílem diplomové práce je identifikovat výukové metody vhodné pro výuku žáků se specifickými poruchami učení. Vedlejší cíl práce je podpořit a zlepšit výuku slovní zásoby pomocí těchto výukových metod. Teoretická část práce se zaměřuje na definování specifických poruch učení, jejich charakteristické prvky, příčiny vzniku a způsoby nápravy těchto poruch. Dále práce poskytuje obecné informace …more
Abstract:
This diploma thesis aims at identifying teaching methods appropriate for teaching vocabulary to learners with specific learning difficulties, and at promoting and improving teaching as well as learning vocabulary using those teaching methods. In the theoretical part, definitions of specific learning difficulties are provided, together with characteristic features, causes of origin and principles for …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jana Chocholatá

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta