Theses 

Prožívaná zkušenost vybraných pedagogů s projektem "Zdravá škola" – Bc. Michala Holešová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michala Holešová

Master's thesis

Prožívaná zkušenost vybraných pedagogů s projektem "Zdravá škola"

The experience of selected pedagogues with project The Healthy School.

Anotácia: Cílem diplomové práce „Prožívaná zkušenost vybraných pedagogů s projektem „Zdravá škola““ je zmapovat zkušenost vybraných pedagogů na konkrétní základní škole s projektem „Zdravá škola“. Dalším cílem bylo popsat, jak byl projekt realizován a jakou v něm zastávala roli osobnost ředitele školy. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se věnuje vývojovým charakteristikám dítěte mladšího školního věku, dále tématům zdraví, zdravý životní styl a projektu škola podporující zdraví. Ve druhé výzkumné části je provedena analýza dat získaných z polostrukturovaných rozhovorů se čtyřmi informanty. Data jsou analyzována pomocí interpretativní fenomenologické analýzy (IPA).

Abstract: The aim of the master‘s thesis “The experience of selected teachers with the project “The Healthy School”” is to describe the experience of selected teachers with the project "The Healthy School" on a particular primary school. Furthermore, to determine how the project is implemented and what role the school principal has in it. The master’s thesis is divided into two parts. The first part is devoted to the development characteristics of an early school-age child, as well as health issues, healthy lifestyles and the health supporting school project. In the second part of the research I focus on data analysis that I got from semi-structured interviews from four informants. I analyzed the data by using interpretative phenomenological analysis (IPA).

Kľúčové slová: Zdraví, zdravý životní styl, dítě mladšího školního věku, škola podporující zdraví, projekt „Zdravá škola“, interpretativní fenomenologická analýza (IPA), interpretace dat, zkušenost

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedúci: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 27. 5. 2019 03:19, 22. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz