Bc. Michaela Horváthová

Master's thesis

Vplyv hospodárskej krízy na vybrané makroekonomické ukazovatele Slovenskej republiky

Impact of economic crisis on selected macroeconomic indicators ot the Slovak Republic
Abstract:
The master’s thesis deals with characteristics of an economic crisis, characteristics of fundamental macroeconomic indicators and impact of the economic crisis on Slovak economy and selected macroeconomic indicators. The aim of the master’s thesis is to analyze the impact of the worldwide economic crisis on the Slovak economy through selected macroeconomic indicators and economic causalities. The first …viac
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá charakteristikou hospodárskej krízy, charakteristikou základných makroekonomických ukazovateľov, vplyvom hospodárskej krízy na slovenskú ekonomiku a vybrané makroekonomické ukazovatele. Cieľom diplomovej práce je pomocou vybraných makroekonomických ukazovateľov a ekonomických kauzalít analyzovať dopady svetovej hospodárskej krízy na ekonomiku Slovenskej republiky. Prvá kapitola …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Zuzana Brinčíková, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Eugen Valach, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK