Eva Schmödlová

Bachelor's thesis

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta v terminálním stadiu v lůžkovém hospici

Complex Nursing Care for a Patient in Terminal Stage in a Hospice
Anotácia:
SCHMÖDLOVÁ, Eva. Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta v terminálním stádiu v lůžkovém hospici. Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D. Praha 2020. 66 s. Tato práce diskutuje problematiku ošetřovatelské péče o pacienta v terminálním stádiu v lůžkovém hospici. V rámci teoretické části této přehledové bakalářské práce jsou vydefinovány …viac
Abstract:
SCHMÖDLOVÁ, Eva. Complex nursing care of the patient in the terminal stage in inpatient hospice . Medical College. Degree: Bachelor (Bc.). Supervisor: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D. Praha 2020. 66 pages. This thesis is focused on the nursing care of the patient in the terminal stage in inpatient hospice. Within the theoretical part of this overview bachelor thesis, two goals are defined. First, to summarize …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2020
  • Vedúci: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Karolina Moravcová, PhD

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická