Lenka LEŽATKOVÁ

Bakalářská práce

Zapojení rodin do péče o umírající v pobytových zařízeních sociální péče o seniory

Engaging families in the care of dying in social care facilities for the elderly.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možností zapojení rodin do péče o umírající v pobytových zařízeních sociální péče o seniory. Zkoumá, zda je v nich rodinám doprovázení umožňováno a zda závisí na zavedení paliativní péče v těchto zařízeních. Výzkumnou strategií byl zvolen kvantitativní výzkum s dotazníkovým šetřením v pobytových zařízeních v Olomouckém a Zlínském kraji.
Abstract:
The diploma thesis deals with the possibility of involving families in the care of the dying in social care facilities for the elderly. It examines whether families are allowed to be accompanied in them and whether it depends on the introduction of palliative care in these facilities. Quantitative research with a questionnaire survey in residential facilities in the Olomouc and Zlín regions was chosen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEŽATKOVÁ, Lenka. Zapojení rodin do péče o umírající v pobytových zařízeních sociální péče o seniory. Olomouc, 2022. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 8gbf93 8gbf93/2
13. 12. 2022
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.