Theses 

Přínos systému CRM v marketingovém řízení podniku – Bc. Filip Němec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Filip Němec

Diplomová práce

Přínos systému CRM v marketingovém řízení podniku

The Benefits of CRM in Marketing Management

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na využití CRM systému v marketingovém řízení podniku. Cílem práce je vybrat dle stanovených kritérií vhodný CRM systém pro firmu Bacco Enterprise s.r.o. a následně ho do podniku implementovat. Práce se zaměřuje na co největší využití v reálné podnikové praxi a zohledňuje specifické požadavky podniku, jakožto malé podnikatelské jednotky s různorodými požadavky. Před samotnou komparací autor pomocí strategické analýzy zhodnocuje situaci podniku, na jejímž základě provede následující komparaci. Na tu navazuje podrobný plán implementace vybraného CRM systému, která je doplněna o kalkulaci celkových přínosů pro podnik a návratnost spolu s úvahou nad rozdíly českých a zahraničních CRM řešení.

Abstract: The Diploma thesis is focused on selection of CRM system for company Bacco Enterprise s.r.o. and following implementation of selected CRM system. Diploma thesis also includes strategic analysis of Bacco Enterprise s.r.o., which makes background for following comparation of selected CRM systems. The following plan of implementation CRM system also includes calculation of total amount of the contribution that implementation of CRM system would bring to the company and reflection of differences between Czech and global CRM systems.

Klíčová slova: řízení vztahů se zákazníky, CRM systém, strategická analýza, marketing, marketingový mix, 4C koncepce, SWOT, analýza, PESTLE analýza, Customer relationship management, SWOT analysis, PESTLE analysis, marketing mix, 4C conception

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jaromír Bastl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 06:38, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz