Bc. Ľudovít Zlocha

Diplomová práce

Finančné deriváty a ich využitie počas finančnej krízy

Financial derivatives and their application during financial crisis
Abstract:
Financial derivatives defined in economic literature as money market instruments whose value is derived (derived) from the value of the relevant underlying asset. Financial derivatives are financial instruments youngest, which is often wrongly attributed to blame for the creation, launch and expansion of the global financial crisis. Credit Defa swaps are credit default swaps, which perform the function …více
Abstract:
Finančné deriváty definuje ekonomická literatúra ako nástroje finančného trhu, ktorých hodnota je derivovaná (odvodená) od hodnôt príslušného podkladového aktíva. Finančné deriváty sú najmladšími finančnými nástrojmi, ktorým sa mnohokrát neprávom pripisuje vina za vznik, spustenie a rozšírenie globálnej finančnej krízy. Credit Defaul Swaps sú swapy na úverové zlyhanie, ktoré plnia funkciu ochrany a …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Ing. Ronald Ižip

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance