Šárka FRANKOVÁ

Bakalářská práce

Uspokojování potřeb klientů/pacientů hospitalizovaných na oddělení následné péče a spolupráce s jejich rodinou

Meeting the Leeds of patients for Subsequent Care Department and cooperation with their family
Anotace:
Předmět - Hlavní záměr výzkumu byl zaměřen na spolupráci sester na ONP s rodinou K/P a naopak. Dále na uspokojování potřeb K/P. Na základě předmětu výzkumného šetření byly stanoveny následující cíle a výzkumné otázky: Cíl 1: Zjistit zda sestry na ONP zapojují rodinné příslušníky K/P do ošetřovatelské péče. Cíl 2: Zjistit, zda je rodina spokojena s uspokojováním potřeb K/P na ONP. Výzkumná otázka 1 …více
Abstract:
Objective - The focus of this thesis was to explore how nurses in the Subsequent Care Department collaborate with the patients families and vice versa, and to find out how needs of patients are satisfied. Based on the objective of the Bachelor's Thesis, the following targets have been established: Target 1: To find out whether the nurses in the Subsequent Care Department involve the family members …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Hana Sloupová Bürgerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRANKOVÁ, Šárka. Uspokojování potřeb klientů/pacientů hospitalizovaných na oddělení následné péče a spolupráce s jejich rodinou. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 7o3han 7o3han/2
2. 5. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2013
Bulanova, L.
3. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.