Veronika PASTRŇÁKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o klienta s Alzheimerovou chorobou

Nursing Process in Care of Client with Alzheimer´s disease
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelský proces v péči o klienta s Alzheimerovou chorobou. Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence, onemocnění postihuje především starší osoby. Rozvoj onemocnění je obvykle pomalý, projevuje se poruchou kognitivních funkcí. Cílem bakalářské práce je vytvoření názorného ošetřovatelského plánu péče, který vychází ze stanovených ošetřovatelských diagnóz …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the nursing process in the care of a client with Alzheimer´s disease. Alzheimer´s disease is the most common cause of dementia, the disease mainly affects elderly. The development of the disease is usually slow, manifested by a cognitive impairment. The aim of the bachelor's thesis is to create an illustrative nursing care plan, which is based on established nursing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Radka Kozáková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PASTRŇÁKOVÁ, Veronika. Ošetřovatelský proces v péči o klienta s Alzheimerovou chorobou. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta