Klára PROCHÁZKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u klienta s Alzheimerovou chorobou

The nursing process of a client with Alheimer's disease
Anotace:
Práce se zabývá problematikou ošetřovatelského procesu u klienta s Alzheimerovou chorobou. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části práce jsou zpracovány informace o Alzheimerově chorobě, klinické projevy, rizikové faktory, prevence, diagnostika choroby a možnosti léčby. Je zde zmiňována ošetřovatelská péče o klienta s Alzheimerovou chorobou a možnosti sociální …více
Abstract:
Bachelor thesis engages in the topic of the Nursing Process of a klient with Alzheimer'sd isease. The thesis is dividend into two sections: theoretical and practical/clinical. The theoretical section concentrates on informatik about Alzheimer's disease, clinical symptoms, risk factors, prevention, diagnosis, and treatment possibilities. The thesi also mentions nursing care for a klient with Alzheimer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladimíra Fremrová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROCHÁZKOVÁ, Klára. Ošetřovatelský proces u klienta s Alzheimerovou chorobou. Plzeň, 2022. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra