Bc. Vladimíra Lagutinová

Master's thesis

Kvalita pobytové sociální služby v Domově pro seniory Trutnov

The guality of residential social services in the Elderly home in Trutnov
Abstract:
Diplomová práce se zabývá otázkou, jak poskytovat kvalitní péči v konkrétním sociálním zařízení v Domově pro seniory Trutnov. Práce vychází z inspekce kvality MPSV, kterou zařízení absolvovalo v roce 2018, a názorů získaných rozhovory s uživateli a zaměstnanci dané služby. Práce poukazuje na specifika poskytované služby v kontextu se současnou legislativou, která řídí kvalitu poskytované péče. Diplomová …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the question of how to provide quality care in a specific social facility in Trutnov Home for Seniors. The thesis is based on the quality inspection of the Ministry of Labour and Social Affairs, which the facility passed in 2018 and on the opinions obtained by interviews with users and employees of the service. The thesis points out the specifics of the service provided …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
  • Reader: Lucie Lisníková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě