Mgr. Pavlína Zrůstová

Bachelor's thesis

Trh práce v okrese Svitavy (regionálně geografická analýza)

Labour market in the Svitavy district (regional geographical analysis)
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá vývojem situace na trhu práce v okrese Svitavy od roku 1989. Pozornost je věnována zaměstnanosti na konci osmdesátých let, transformaci regionální ekonomiky a jejímu vlivu na strukturu zaměstnanosti. Dále je sledován vývoj nezaměstnanosti a tvorba pracovních míst do roku 2008. V návaznosti je podrobně analyzován trh práce v roce 2009 spolu s uplatnitelností problémových skupin …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the situation on the labour market in the Svitavy district after the year 1989. Attention is paid to employment at the end of the eighties, the transformation of regional economy and its influence on occupational mosaic. Another part is concerned with development of unemployment and creation of new job opportunities until the year 2008. In connection with this, the labour …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2010
  • Supervisor: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
  • Reader: Mgr. Lucie Hanáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta