Bc. Pavlína Ondráčková

Diplomová práce

Nezaměstnanost v ekonomické teorii - aplikace na vybraný okres

Unemployment in the economic theory - application to selected district
Anotace:
Diplomová práce se zabývá nezaměstnaností v okrese Brno – venkov. V teoreticko – metodologické části práce jsou popsány teoretické poznatky, které se týkají problematiky trhu práce a nezaměstnanosti. Analytická část se poté soustředí na vývoj a popis současného stavu nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji se zaměřením na okres Brno – venkov. Poslední část je věnována návrhům řešení, které by pomohly …více
Abstract:
The thesis deals with unemployment in the district Brno - country. The theoretical - methodological part describes the theoretical knowledge they have concerning the issue of labor market and unemployment. The analytical part is then focused on the developmenta description of the current unemployment situation in the South Moravian region, focusing on the district Brno - country. The last section is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
  • Oponent: Ing. Leoš Hloušek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting