Mgr. Jana Bradávková

Bachelor's thesis

Analýza mediálního obsahu v kontextu působení ANO 2011 v politickém systému ČR

Media content analysis in the context of ANO 2011 performance in the Czech political system
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou mediálního obsahu vybraných tištěných deníků v ČR v období před parlamentními volbami 2013. Pozornost je věnována vybraným politickým stranám a jejich předsedům, kteří se těchto voleb účastnili. Cílem této práce je na základě obsahové analýzy zjistit, zda v tomto období vybrané deníky favorizovaly Andreje Babiše a stranu ANO 2011 a zda naopak nevytvářely negativní …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis of the media content in selected newspapers in the Czech republic before parliamentary elections in 2013. Main attention is paid to selected political parties and their chairmen which were participating in this elections. The aim of this work based on the content analysis is to find out if in this period selected newspapers favored Andrej Babiš and his party …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií