Bc. Jitka MELCROVÁ

Master's thesis

Teaching English to Learners with Special Educational Needs

Teaching English to Learners with Special Educational Needs
Abstract:
This final project deals with the topic of teaching English to learners with special education needs. In its theoretical part it defines who are the special educational needs learners according to the valid legislation. There are different cathegories of disabilities and their symptomatology being discussed. The project also deals with the pregraduate training of teachers of English working at Czech …more
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje tématu výuky angličtiny u žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. V teoretické části vymezuje, kdo jsou to dle platné legislativy osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. Nechybí klasifikace a symptomatologie jednotlivých skupin osob. Práce se rovněž věnuje profesní přípravě učitelů angličtiny působících na českých školách a jejich míře připravenosti …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Zuzana Bartsch Veselá, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MELCROVÁ, Jitka. Teaching English to Learners with Special Educational Needs. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta