Bc. Michaela Kelemenová

Master's thesis

Návrh produktů udržitelného cestovního ruchu pro příhraniční region Tachovsko

Suggestion of the Products of Sustainable Tourism of the Cross-Border Tachov Region
Anotácia:
Diplomová práce s názvem „Návrh produktů udržitelného cestovního ruchu pro příhraniční region Tachovsko“ pojednává o možnostech dalšího rozvoje cestovního ruchu v území. Práce je zaměřena na produkty cykloturistiky. V první části je zpracována teorie udržitelného cestovního ruchu, uvedeny jsou poznatky o produktech cestovního ruchu (vymezení, fáze vývoje produktu, životní cyklus produktu atp.), v závěru …viac
Abstract:
The master’s dissertation titled “Suggestion of the Products of Sustainable Tourism of the Cross-Border Tachov region” informs about the possibilities for further tourism development in the Tachov area. The thesis is focused on cycling tourism products. In its first part the theory of sustainable tourism is elaborated and the knowledge of tourism products is given (definition, stages of product development …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedúci: Ing. Petr Studnička
  • Oponent: Ing. Pavel Attl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / odbor:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Destination Management in the Tourism Industry