Theses 

Product placement - právní úprava a jeho místo v marketingové komunikaci – Bc. Monika Švarcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Monika Švarcová

Diplomová práce

Product placement - právní úprava a jeho místo v marketingové komunikaci

Product placement - legislation and its place in marketing communications

Anotace: Diplomová práce na téma „Product placement - právní úprava a jeho místo v marketingové komunikaci“ se zabývá detailním zkoumáním tématu product placement, neboli umístění produktu, z marketingového a legislativního hlediska. Obsahem teoretické části diplomové práce je vysvětlení podstaty termínu product placement s ohledem na historický vývoj, určení místa product placementu v rámci marketingového a komunikačního mixu a zmapování legislativní úpravy product placementu společně se zapojením regulačních a samoregulačních orgánů. Praktická část diplomové práce se zabývá porovnáním podmínek pro umisťování produktů ve vysílání České televize a televize Nova společně s hloubkovou analýzou již užitých případů product placementu na těchto televizních stanicích.

Abstract: Diploma thesis on "Product placement - legislation and its place in marketing communications" deals with a detailed exploration of product placement from marketing and legislative point of view. The theoretical part of the thesis explains the essence of the term product placement regarding its historical development, determining the place of product placement within the marketing and communication mix and mapping legislative regulation of product placement, together with the involvement of regulatory and self-regulatory authorities. The practical part of the thesis deals with the comparison of the conditions for placing products in Czech TV and TV Nova along with in-depth analysis of already used cases of product placement on these two television stations.

Klíčová slova: Product placement, umístění produktu, marketingová komunikace, reklama, legislativa, zákon, audiovizuální díla, podmínky pro umísťování produktů, Česká televize, televize Nova, marketing communications, advertising, legislation, law, audiovisual works, conditions for product placement, Czech TV, TV Nova

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 05:12, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz