Bc. Monika Švarcová

Diplomová práce

Product placement - právní úprava a jeho místo v marketingové komunikaci

Product placement - legislation and its place in marketing communications
Anotace:
Diplomová práce na téma „Product placement - právní úprava a jeho místo v marketingové komunikaci“ se zabývá detailním zkoumáním tématu product placement, neboli umístění produktu, z marketingového a legislativního hlediska. Obsahem teoretické části diplomové práce je vysvětlení podstaty termínu product placement s ohledem na historický vývoj, určení místa product placementu v rámci marketingového …více
Abstract:
Diploma thesis on "Product placement - legislation and its place in marketing communications" deals with a detailed exploration of product placement from marketing and legislative point of view. The theoretical part of the thesis explains the essence of the term product placement regarding its historical development, determining the place of product placement within the marketing and communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní