Bc. Kateřina LEHNERTOVÁ

Diplomová práce

Sport a volný čas dětí na Opavsku

Sports and free time children Opava area
Anotace:
Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma sport a volný čas dětí na Opavsku. Ve své práci jsem se zaměřila na děti staršího školního věku, což je věk "puberty", které se věnují určitému sportu a chodí do školy zaměřené na daný sport. Zjišťovala jsem, jestli tyto děti mají čas i na jiné volnočasové aktivity než je sport, který dělají a kolik času jednotlivým činnostem ve svém volnu věnují. Zajímala …více
Abstract:
For my diploma thesis I have chosen the theme of sport and leisure activities for children in Opava. In my work I have focused on children at school age, an age of "puberty", which is dedicated to a specific sport and going to school focused on the sport. I examined whether these children have time for other leisure activities than the sport which they specialize in, and how much time each activity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013
Zveřejnit od: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 16. 5. 2013
 • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Iveta Tichá

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEHNERTOVÁ, Kateřina. Sport a volný čas dětí na Opavsku. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 17. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 7qmg7a 7qmg7a/2
17. 4. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
Marklová, E.
20. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.