Lukáš BUMBÁLEK

Bakalářská práce

Profily nacistů v druhé vlně české válečné prózy

Profiles of the Nazis in the second wave of Czech war prose
Anotace:
Cílem bakalářské práce je popsat poetiku děl autorů tvořících v období tzv. "druhé vlny české válečné prózy" se zvláštním zaměřením na zobrazení nacistických postav v těchto dílech. V teoretické části se zaměřujeme zejména na samotný pojem "druhá vlna české válečné prózy", co je pro toto období příznačné a jaký okruh autorů sem spadá. Zároveň jsou načrtnuty i možné pohledy na výklad postav v literárním …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to describe the poetics of works by authors forming in the period of the "second wave of czech war prose" with an extra focus on the displaying of Nazi characters in these works. In the theoretical part we are focusing on the concept itself, the "second wave of czech war prose", what is typical for this period and what circle of authors is part of it. At the same …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lukáš Eichenmann

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUMBÁLEK, Lukáš. Profily nacistů v druhé vlně české válečné prózy. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta