Theses 

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody – Bc. Renata IŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Renata IŠKOVÁ

Diplomová práce

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Anotace: Diplomová práce poskytuje celkový náhled na institut podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody od jeho zavedení do právní praxe až po současnost. Je poukázáno na vybrané problematické aspekty a s ohledem na úvahy de lege ferenda jsou nastíněny případné náměty k jejich řešení. Pozornost je zaměřena zejm. na hodnotící kritéria odsouzeného, na problematiku přeměněných trestů odnětí svobody či na tzv. "předčasné" podmíněné propuštění. Významnou část práce tvoří problematika podmíněného propuštění z trestu odnětí svobody na doživotí. Část práce je věnována dohledu nad podmíněně propuštěnými. Je poukázáno zejm. na jeho význam, čtenář má však možnost seznámit se také s vývojem právní úpravy dohledu. Neopomenuta je rovněž činnost PMS ČR, která zaujímá v souvislosti s podmíněně propuštěnými významné postavení.

Abstract: The Diploma Thesis provides the reader with the broad research concerning the institution of probation from imprisonment from its introduction into juridical practice till the present time. The focus is put on the particular problematic aspects, and with regard to reflections de lege ferenda, the possible solutions are offered/outlined. The great emphasis is laid on the judging criteria applied for the offenders, the issue of the reconsidered punishments imposed for the convicted or so called "advance" probation. The crucial part of the thesis concerns the offenders' supervision and its main purpose. The reader has the opportunity to learn more about the enactment of the supervision. The role of PMS ČR is also emphasized as its importance in relation to supervised offenders is noticeable.

Klíčová slova: podmíněné propuštění, odnětí svobody, výkon trestu, trestný čin, odsouzený, dohled, zkušební doba, resocializace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2012
  • Zveřejnit od: 27. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

Jak správně citovat práci

IŠKOVÁ, Renata. Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:19, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz