Mgr. Jana Kopecká

Bakalářská práce

Interference v užití zvratných sloves v ruštině a češtině

Interference in Using of Russian and Czech Reflexive Verbs
Anotace:
Tématem bakalářské práce je interference v užití zvratných sloves v ruštině a češtině. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá problematikou vlivu mateřštiny na osvojování a užívání cizího jazyka, stručnou typologií interference, morfologickou charakteristikou zvratných sloves v ruštině a češtině, klasifikací zvratných sloves v ruštině a problematikou …více
Abstract:
The theme of this bachelor’s thesis is The Interference in Using of Russian and Czech Reflexive Verbs. It consists of two parts – theoretical and practical. The theoretical part focuses on the influence of mother language on learning and using of a foreign language, short typology of the interference, morphological characteristic of Russian and Czech reflexive verbs, classification of Russian reflexive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Irina Hobzová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta