Bc. Martin Bláha

Diplomová práce

Kuchařská televizní show optikou teorie vkusu Pierra Bourdieu: ratingová a obsahová analýza

Cooking TV show from the viewpoint of a theory of taste by Pierre Bourdieu: rating and content analysis
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem reprezentace gastronomie v českých kulinárních pořadech vysílaných v před prime timeovém vysílacím schématu, a to skrze teorii vkusu Pierra Bourdieu. Studie prostřednictvím zvolených metod – ratingové a kvantitativní obsahové analýzy – zachytí jednak diváckou strukturu těchto pořadů, a také jaké varianty vkusu tyto pořady produkují. Práce sleduje celkem dva výzkumné …více
Abstract:
The subject of this master thesis is the focus on media representation of the gastronomy in Czech culinary shows broadcasted before primetime television scheme throughout the theory of taste by Pierre Bourdieu. The study made with the following chosen methods – rating analysis and quantitative content analysis – will capture firstly the viewer´s structure of these shows and secondly which variants …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií