Bc. Miroslava Jurkasová

Master's thesis

Duální mechanismus kontroly u seniorské populace zdravé a s mírnou kognitivní poruchou

The Dual Mechanisms of Control in healthy older adults and in individuals with Mild Cognitive Imparment
Abstract:
Teorie duální mechanismu postuluje dva základní mechanismy kognitivní kontroly a) proaktivní, který reaguje na základě předem získaných nápověd z okolí, a b) reaktivní, který se spouští až po objevení podnětu vyvolávajícího potřebu kontroly. Tento mechanismus lze zkoumat využitím Stroopova testu, zvyšováním a snižováním počtu kongruentních položek v rámci bloku či v rámci položek za pozorování LWPC …more
Abstract:
Dual mechanism of cognitive control postulates two basic mechanisms underlying cognitive control: a) proactive, which reacts on the basis of preacquired context from surroundings, and b) reactive, which is triggered only after the discovery of the stimulus of the need for control. This mechanism can be investigated by using Stroop test, by increasing and decreasing the number of congruent items within …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 1. 2019
  • Supervisor: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta