Bc. Michaela Koželuhová

Master's thesis

Efektivita ve vedení a řízení lidí

Efficiency of Personal Coaching
Abstract:
Tématem této diplomové práce je efektivita ve vedení a řízení lidí. V současné době díky globalizaci, narůstající konkurenci a vzrůstajícímu tlaku na pracovníky, se začíná pozornost obracet zpět k zaměstnancům. Spokojení, výkonní a loajální zaměstnanci znamenají velkou konkurenční výhodu, jelikož to jsou právě oni, kdo utváří první i konečný dojem o samotné organizaci. Teoreticko metodologická část …more
Abstract:
The theme of the diploma thesis is effectiveness of people leadership and management. Currently, owing to globalization, ever growing competition and pressure exerted on employees, a new wave of attention is being focused on them. Contented, efficient and loyal employees represent a substantial competitive edge due to the fact that it is just these employees who make the first as well as the last impression …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Markéta Jansová
  • Reader: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní