Bc. Ondřej Nečas

Diplomová práce

Marketingová komunikace Armády České republiky jako rekrutační nástroj

Marketing Communication of the Army of the Czech Republic as a Recruitment Tool
Anotace:
Tématem diplomová práce je návrh marketingové strategie a komunikace Armády České republiky (AČR) s důrazem na její užití jako rekrutačního nástroje. V teoretické části jsou nejprve definována východiska v oblasti teorie komunikace, komunikačního procesu, marke-tingové komunikace a veřejného sektoru. Praktická část práce se zabývá analýzou stávající marketingové komunikace AČR, PEST analýzou okolí …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is a proposal of marketing strategy and communication of the Army of the Czech Republic (ACR) with emphasis on its use as a recruiting tool. The theo-retical part defines the starting points in the field of communication theory, communication process, marketing communication and public sector. The practical part deals with the analy-sis of the current marketing communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Harantová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nečas, Ondřej. Marketingová komunikace Armády České republiky jako rekrutační nástroj. Zlín, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Práce na příbuzné téma

Všechny práce