Ing. Sylva Filipová

Bakalářská práce

Komunitní plánování v sociálních službách ve Stochově

Community planning of social services in Stochov
Anotace:
Komunitní plánování v sociálních službách je moderní způsob zjišťování sociálních potřeb na daném území. Ve své bakalářské práci jsem se pokusila popsat proces komunitního plánování. Porovnávala jsem přístupy různých autorů k tomuto fenoménu. Snažila jsem se vymezit proces plánování sociálních služeb v našem právním řádu. V praktické části jsem popsala, které obce v kladenském regionu se komunitním …více
Abstract:
Community planning in social services is a modern way of identifying the social needs of the territory. In my thesis I tried to describe the process of community planning. I compared the approaches of different authors on this phenomenon. I tried to define the process of planning in our legal system. In the practical part I decribes which of municipalities is engaged in community planing in Kladno …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Michaela Šlégrová
  • Oponent: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní