Ing. Sylva Filipová

Bachelor's thesis

Komunitní plánování v sociálních službách ve Stochově

Community planning of social services in Stochov
Abstract:
Komunitní plánování v sociálních službách je moderní způsob zjišťování sociálních potřeb na daném území. Ve své bakalářské práci jsem se pokusila popsat proces komunitního plánování. Porovnávala jsem přístupy různých autorů k tomuto fenoménu. Snažila jsem se vymezit proces plánování sociálních služeb v našem právním řádu. V praktické části jsem popsala, které obce v kladenském regionu se komunitním …more
Abstract:
Community planning in social services is a modern way of identifying the social needs of the territory. In my thesis I tried to describe the process of community planning. I compared the approaches of different authors on this phenomenon. I tried to define the process of planning in our legal system. In the practical part I decribes which of municipalities is engaged in community planing in Kladno …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Michaela Šlégrová
  • Reader: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní