Ing. Barbora Ondrůšková

Bachelor's thesis

Marketingová strategie organizace destinačního managementu (na příkladu destinace Irsko)

Marketing strategy of destination management organisation (on example destination Ireland)
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Marketingová strategie organizace destinačního managementu (na příkladu destinace Irsko)“ je analýza a hodnocení marketingových strategií organizací destinačního managementu na národní i regionální úrovni. První část práce se zabývá teoretickou charakteristikou řízení destinací a marketingových aktivit v rámci organizací destinačního managementu. Druhá, praktická část práce …more
Abstract:
The subject of bachelor thesis ” Marketing strategy of destination management organisation (on example destination Ireland)” is an analysis and evaluation of marketing strategies of destination marketing organizations at national and regional level. First part of this thesis deals with theoretical characteristics of managing destinations and marketing activities within destination management organizations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Reader: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta