Ing. Barbora Ondrůšková

Bakalářská práce

Marketingová strategie organizace destinačního managementu (na příkladu destinace Irsko)

Marketing strategy of destination management organisation (on example destination Ireland)
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Marketingová strategie organizace destinačního managementu (na příkladu destinace Irsko)“ je analýza a hodnocení marketingových strategií organizací destinačního managementu na národní i regionální úrovni. První část práce se zabývá teoretickou charakteristikou řízení destinací a marketingových aktivit v rámci organizací destinačního managementu. Druhá, praktická část práce …více
Abstract:
The subject of bachelor thesis ” Marketing strategy of destination management organisation (on example destination Ireland)” is an analysis and evaluation of marketing strategies of destination marketing organizations at national and regional level. First part of this thesis deals with theoretical characteristics of managing destinations and marketing activities within destination management organizations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch