Bc. Monika Augustinová

Diplomová práce

Využití alternativní a augmentativní komunikace v domovech pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji

Use of alternative and augmentative communication in residential facilities for persons with disabilities in Zlin region.
Anotace:
AUGUSTINOVÁ, M., Využití alternativní a augmentativní komunikace v domovech pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky, 2015, 86 stran, Vedoucí bakalářské práce PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. Diplomová práce je zaměřena na využití alternativní a augmentativní komunikace v domovech pro osoby se zdravotním postižením …více
Abstract:
AUGUSTINOVÁ, M., Use of alternative and augmentative communication in residential facilities for people with disabilities in Zlin region. Brno: Masaryk University, Faculty of Education. Department of Special Education, 2015, 86 pages, Supervisor: PhDr.Mgr Petr Kopečný, Ph.D The diploma thesis deals with the alternative and augmentative communication in residential facilities for people with disabilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta