Bc. Monika HURTÍKOVÁ, DiS.

Master's thesis

Soužití občanů Města Havířova s místní Romskou komunitou v lokalitě Prostřední Suchá.

Coexistence of Havířov citizens with the Romany community in the locality of Prostřední Suchá.
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou soužití majoritní společnosti s Romským etnikem. Je specificky zaměřena na soužití občanů Prostřední Suché v Havířově s místní romskou komunitou. Práce se snaží zmapovat názory obyvatel Prostřední Suché v Havířově na zavedená opatření Magistrátem města Havířova ke zlepšení soužití majority s minoritou v dané lokalitě. Práce je rozdělena do dvou částí, a to do …viac
Abstract:
This thesis deals with the coexistence with the majority of Romani ethnicity. It is specifically focused on the co-existence in the Havířov-Prostřední Suchá with the local Roma community. The work tries to map the opinions of the population in Prostřední Suchá Havířov to established measures Havířov City Council to improve the coexistence of majority and minority in the area. The work is divided into …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
Zverejniť od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 4. 2013
  • Vedúci: Mgr. Přemysl Mikoláš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HURTÍKOVÁ, Monika. Soužití občanů Města Havířova s místní Romskou komunitou v lokalitě Prostřední Suchá.. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta