Milan BERAN

Bachelor's thesis

Počítačem podporovaná výuka žáků dle učebních stylů

Computer supported education according to the learning styles
Abstract:
Předmětem bakalářské práce bylo vytvořit digitální učební materiály pro počítačem podporovanou výuku na základě diagnostiky učebních stylů. Dále provést diagnostiku učebních stylů na vybrané skupině žáků a průzkumem prokázat význam a efektivitu digitálních učebních materiálů vytvořených dle učebních stylů na vybranou skupinu žáků.
Abstract:
Subject of the thesis was to create digital learning materials for computer assisted learning based on a diagnosis of learning styles. Further, to carry out a diagnosis of learning styles on a selected group of students and to demonstrate through research the impact and efficiency of digital learning materials designed according to learning styles on a selected group of students.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 4. 2014
Accessible from:: 4. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BERAN, Milan. Počítačem podporovaná výuka žáků dle učebních stylů. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta