Theses 

Online B2B marketing na příkladu vybrané firmy – Veronika Totková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Veronika Totková

Diplomová práce

Online B2B marketing na příkladu vybrané firmy

B2B online marketing on the example of selected company

Anotace: Diplomová práce se zabývá online marketingem v B2B prostředí, se zaměřením na trh stavebnictví a společnost Skanska, kdy hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení role online marketingu na tomto trhu. Úvodní kapitola se nejprve snaží o teoretické vymezení pojmu B2B online marketingu, následně je uveden marketingový mix ve stavebnictví. Další část práce se věnuje analýze trhu stavebnictví, konkrétně se zaměřením na aktuální vývoj trhu a budoucí trendy, a dále také Porterově analýze. Vybrané stavební firmy jsou následně zkoumány z hlediska jejich online marketingových aktivit a z hlediska používaných online komunikačních nástrojů. Závěrečná část práce hodnotí online komunikaci vybraných společností dle určitých kritérií a doporučuje možná zlepšení online aktivit pro společnost Skanska.

Abstract: The thesis deals with online marketing in B2B environment, with focus on construction industry and specifically on Skanska company. The main aim of tis thesis is to evaluate the function of online marketing in this specific market. The first chapter outlines theoretical basis of B2B online marketing and afterwards describes marketing mix that is applied on construction industry. The second chapter is devoted to actual trends and prospective development of this market, and to Porter analysis as well. The selected construction companies are studied from the point of view of their online marketing activities and online marketing tools. The last chapter assesses online marketing of companies according to chosen criterions and recommends a few improvements of Skanska online activities.

Klíčová slova: B2B prostředí, online marketing, stavebnictví, marketingový mix, Porterova analýza

Keywords: B2B, Porter analysis, online marketing, marketing mix, construction

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedoucí: Jiří Zeman
  • Oponent: Alena Filipová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71694


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 15:25, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz