Ing. Adam Potůček

Bakalářská práce

Podpora prodeje věrnostním programem

Sales Support by Loyalty Programme
Anotace:
Tato práce ve své teoretické části popisuje, kam věrnostní program v marketingu řadíme, jak tento nástroj definujeme, jaké jsou jeho možnost a také výhody a nevýhody. V analytické části se pak zabývá konkrétním věrnostním programem Clubcard společnosti Tesco. Popisuje zavedení tohoto programu, výhody programu pro společnost a také co tento program může nabídnout svým členům.
Abstract:
This thesis, in its theoretical part describe, where loyalty programme belongs in marketing, how we define this tool and what are its advantages and disadvantages. Analytical part engage about particular loyalty programme Clubcard of Tesco company. Desribe the launch of this programme, advantages of programme for company and what can offer this programme to its members.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Váňa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní