Bc. Tereza Jíšová

Bakalářská práce

Věrnostní program vybrané organizace

Loyalty Programme of a Company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou věrnostních programů a jejich rolí v rámci integrované marketingové komunikace. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám vymezením hlavních teoretických východisek v rámci podpory prodeje, resp. věrnostních programů. Úvod do praktické části je věnován charakteristice společnosti Starbucks, jejímu věrnostnímu programu …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problem of loyalty programs and their role in integrated marketing communications. This thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the definition of the main theoretical assumptions concerning the sales promotion and loyalty programs in particular. Introduction to the practical part is devoted to characteristics of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní