Ing. Hana DOČKÁLKOVÁ

Diplomová práce

Projekt reklamní kampaně výrobkové řady UNO VINO firmy TESCOMA s. r. o.

Project proposal of a promotional campaign for the TESCOMA company regarding the new product line UNO VINO
Anotace:
Cílem této diplomové práce nazvané {\clqq}Projekt reklamní kampaně výrobkové řady UNO VINO firmy TESCOMA s. r. o.`` je sestavení komunikačního plánu k nové produktové řadě společnosti, která zastává jednu s vedoucích pozic na českém trhu s kuchyňským nářadím. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V první části jsou zpracovány poznatky z dostupných literárních zdrojů o reklamním …více
Abstract:
Name of the thesis {\clqq}A project of advertisement campaign of the UNO VINO product line of the Tescoma company". The goal of this thesis is to produce a communication plan for a new product line for the company which is the leader on the market of kitchenware. The work consists of a theoretical and practical part. In the first part there is a background regarding advertisement plans which have been …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008
Identifikátor: 8198

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOČKÁLKOVÁ, Hana. Projekt reklamní kampaně výrobkové řady UNO VINO firmy TESCOMA s. r. o.. Zlín, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2038

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.