Bc. Soňa Vasmanská

Master's thesis

Sexualita seniorů

Sexuality of seniors
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou sexuality seniorů z pohledu seniorů žijících v domovech pro seniory a nelékařského zdravotnického personálu. Hodnotí především význam sexuality a snaží se podchytit problémová místa v péči o seniory v souvislosti se zabezpečení základní životní potřeby jakou je sexualita člověka. Dále zjišťuje významné determinanty ovlivňující názory seniorů a profesionálně pečujících …viac
Abstract:
This thesis deals whit the sexuality of seniors from the perspective of the elderly living in old people's home, and paramedical healthworkers. It measures mainly the relevance of sexuality, and attempts to define the problematic points in the care of the elderly, in relation to ensuring the basic necessities of life such as human sexuality. It also discovers the most important determining factors …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedúci: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta