Ladislava PETŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

Sexualita seniorů

Sexuality of seniors
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou sexuality seniorů a srovnává rozdíly mezi seniory žijícími v institucích pro seniory a seniory, kteří žijí ve vlastní domácnosti. V teoretické práci se zabýváme definováním pojmů stárnutí, stáří, sexualita ve stáří a faktory ovlivňujícími kvalitu sexuálního života ve stáří. V empirické části je hlavním cílem zjistit aspekty lidské sexuality, jež jsou pro …více
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the sexuality of seniors and compares the differences between seniors living in institutions and in their own homes. The theoretical section of this thesis first defines terms of aging, old age, sexuality in old age and factors affecting the quality of sexual life in old age. Aim of the empiric part is to determine the main aspects of human sexuality, which are for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Kubátová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETŘÍKOVÁ, Ladislava. Sexualita seniorů. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence + 2 sp.