Bc. Soňa Vasmanská

Diplomová práce

Sexualita seniorů

Sexuality of seniors
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou sexuality seniorů z pohledu seniorů žijících v domovech pro seniory a nelékařského zdravotnického personálu. Hodnotí především význam sexuality a snaží se podchytit problémová místa v péči o seniory v souvislosti se zabezpečení základní životní potřeby jakou je sexualita člověka. Dále zjišťuje významné determinanty ovlivňující názory seniorů a profesionálně pečujících …více
Abstract:
This thesis deals whit the sexuality of seniors from the perspective of the elderly living in old people's home, and paramedical healthworkers. It measures mainly the relevance of sexuality, and attempts to define the problematic points in the care of the elderly, in relation to ensuring the basic necessities of life such as human sexuality. It also discovers the most important determining factors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii