Marie HORVÁTHOVÁ

Diplomová práce

Grafickou cestou metodicky

Some of the Graphic Art in Methodology
Anotace:
Tato studijní opora je určena začínajícím učitelům výtvarné výchovy, může prospět i studentům výtvarného oboru. Text poskytuje informace o historii grafiky, o tom, jak správně vést hodinu výtvarné výchovy s grafickými technikami a jak má být učitel připraven. Dočtete se zde o práci pedagoga a jeho roli ve výtvarné výchově, dozvíte se, jaký by měl pedagog být a co by měl umět vyčíst z výtvarných prací …více
Abstract:
This study support is designed for trainee teachers of art, however, it could also be beneficial to students studying in the area of art. The text provides information about the history of graphics (graphical design), how to effectively deliver art lessons with graphic techniques and details of how a teacher should be prepared for such lessons. The article provides information about the work of a pedagogue …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alois Kračmar

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORVÁTHOVÁ, Marie. Grafickou cestou metodicky. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta