Bc. Zdislava DOSTÁLOVÁ

Diplomová práce

Analýza služeb domácí hospicové péče s ohledem na potřeby uživatelů

Analysis of home hospice care sesrvices considering the needs of users
Anotace:
V teoretické části práce vymezuji termín hospicové, domácí hospicové péče a paliativní péče. Její historii, principy, cíle a její koncepci v České republice. Popisuji jakými fázemi psychické odezvy na závažné onemocnění člověk prochází a jaké jsou jeho reakce na blížící se smrt. Blíže popisuji tradiční model umírání na území České republiky v domácím prostředí, postupnou institucionalizaci a tabuizaci …více
Abstract:
In the theoretical part the terms hospice, home hospice care and palliative care are defined. History, principles, objectives and the concept of hospice care in the Czech Republic are mentioned. The phases of psychological responses to a serious illness undergone by a patient and the patients´ reaction to impending death are described. The traditional model of dying in the Czech Republic in the home …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2011
Zveřejnit od: 17. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Hana Francová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOSTÁLOVÁ, Zdislava. Analýza služeb domácí hospicové péče s ohledem na potřeby uživatelů. Č. Bud., 2011. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 17. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 17. 8. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 81ga57 81ga57/2
19. 8. 2011
Složky
Soubory
Bulánová, L.
20. 8. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.