Bc. Zdislava DOSTÁLOVÁ

Master's thesis

Analýza služeb domácí hospicové péče s ohledem na potřeby uživatelů

Analysis of home hospice care sesrvices considering the needs of users
Abstract:
V teoretické části práce vymezuji termín hospicové, domácí hospicové péče a paliativní péče. Její historii, principy, cíle a její koncepci v České republice. Popisuji jakými fázemi psychické odezvy na závažné onemocnění člověk prochází a jaké jsou jeho reakce na blížící se smrt. Blíže popisuji tradiční model umírání na území České republiky v domácím prostředí, postupnou institucionalizaci a tabuizaci …more
Abstract:
In the theoretical part the terms hospice, home hospice care and palliative care are defined. History, principles, objectives and the concept of hospice care in the Czech Republic are mentioned. The phases of psychological responses to a serious illness undergone by a patient and the patients´ reaction to impending death are described. The traditional model of dying in the Czech Republic in the home …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 8. 2011
Accessible from:: 17. 8. 2011

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Hana Francová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DOSTÁLOVÁ, Zdislava. Analýza služeb domácí hospicové péče s ohledem na potřeby uživatelů. Č. Bud., 2011. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 17. 08. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 17. 8. 2011 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Health and Social Studies

Master programme / field:
Rehabilitation / Rehabilitation-Psychosocial Care for Handicapped Children, Adults and Seniors

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 81ga57 81ga57/2
19/8/2011
Folders
Files
Bulánová, L.
20/8/2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.