Bc. Lenka Krulová

Bachelor's thesis

Vývoj právní úpravy správního trestání na úseku občanského soužití

Developement of the Administrative Punishment in the field of Civil Coexistence
Anotácia:
Přestupky proti občanskému soužití se v běžném životě vykytují nejčastěji, a proto se s nimi může setkat každý z nás. Tato bakalářská práce pojednává o správním trestání na úseku občanského soužití se zaměřením na vývoj dané právní úpravy. Vysvětlena je také problematika dispoziční zásady s řízením v případě návrhových přestupků a objasněny některé problémové instituty v praxi správního orgánu. Cílem …viac
Abstract:
The occurrence of offences against civil coexistence is the most frequent in common life that is why each of us can encounter such an offence. This bachelor thesis deals with administrative punishment in the area of civil coexistence focusing on the development of the particular legal regulation. It also explains the proceeding layout principles in the case of proposed offences and clears up some problem …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedúci: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta