Bc. Lenka Rozbořilová

Master's thesis

Dynamické zobecněné lineární modely

Dynamic generalized linear models
Abstract:
Diplomová práce se zabývá popisem stavově-prostorových modelů a jejich speciálním případem, tzv. dynamickým lineárním modelem. Tento silný nástroj používaný v analýze časových řad je zde odvozen z lineárních regresních modelů. Uvádí se stavově-prostorová reprezentace s datovou a stavovou rovnicí a s nimi související Kalmanův filtr. V práci jsou metody aplikovány na reálná data a příklady řešeny v programovacím …more
Abstract:
This thesis describes state-space models and their special case of a dynamic linear model. This powerful tool is used to analyze time series and is derived from linear regression models. It is shown as representation of state and space equations and with them related Kalman filter. Methods are applied on real data and examples are solved in programming language R.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta