Theses 

Rozvoj komunikace u dětí s poruchami autistického spektra pomocí alternativní a augmentativní komunikace – Mgr. Bc. Eva Libánská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Bc. Eva Libánská

Bakalářská práce

Rozvoj komunikace u dětí s poruchami autistického spektra pomocí alternativní a augmentativní komunikace

The development of communication in children with autism spectrum disorders using alternative and augmentative communication

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou rozvoje komunikace u dětí s poruchami autistického spektra se zaměřením na systémy alternativní a augmentativní komunikace. Teoretická část vymezuje poruchy autistického spektra a charakterizuje komunikaci se zřetelem na oblast komunikace osob s poruchami autistického spektra a na alternativní a augmentativní komunikační systémy. V empirické části je popsáno kvalitativní výzkumné šetření, které obsahuje případové studie a analýzu komunikačních schopností dvou jedinců s poruchami autistického spektra. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký vliv má využívání alternativních a augmentativních komunikačních systému na komunikaci v mateřské škole a rodinném prostředí.

Abstract: Bachelor’s thesis deals with the issues of communication development of children with autism spectrum disorders using augmentative and alternative communication. The theoretical part defines autism spectrum disorders and the communication, which is focused on communication of individuals with autism spectrum disorders and alternative and augmentative communication systems. The empirical part describes the qualitative research, which consists of two case studies and an analysis of communication skills. The aim of the research was to determine the effect of using alternative and augmentative communication systems in kindergarten and in the family.

Klíčová slova: komunikace, symptomatické poruchy řeči, poruchy autistického spektra, alternativní a augmentativní komunikace, VOKS, communication, symptomatic speech disorders, autism spectrum disorders, alternative and augmentative communication

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 23:42, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz